SERVICEERKLÆRING FOR EIDSKOG NATURBARNEHAGE SA

Visjon: «sammen om en trygg, utviklende og morsom barndom»

Foreldrene/foresatte kan forvente at:
✓    barn blir tatt hyggelig imot av en voksen når det kommer til barnehagen
✓    barnet leker i trygge og utviklende omgivelser både ute og inne og det er en voksen tilstede
✓    barnet skal utvikle gode empatiske egenskaper
✓    barnet får varierende utviklingsmuligheter i tråd med gjeldende lovverk
✓    barnet får medvirkning på egen hverdag
✓    barnet er ute hver dag og er ofte på tur i nærområdet
✓    barnet får alle sine måltider hver dag
✓    barnet skal få den hvile/søvn det trenger
✓    ansatte skal ha kompetanse, arbeidsglede og overholde taushetsplikten slik den er beskrevet i Lov om barnehager §20 og 21
✓    de ansatte har godkjent politiattest
✓    barnehagen har en godkjent årsplan
✓    barnehagen har ett rent og ryddig lokale
✓    foreldre/foresatte får tilbud om foreldresamtale minst 2 ganger i året avholdt av pedagog
✓    serviceerklæringen gjennomgås muntlig ved oppstart i bhg

 

Barnehagen forventer at foreldrene/foresatte:
✓    betaler for barnehageplassen innen fristen
✓    ser til at barnet til enhver tid har riktige klær og utstyr på plassen sin og tar med skittent tøy hjem til vask og tørk
✓    gir viktige informasjon om barnet til barnehagen
✓    gir beskjed om barnet ikke kommer til barnehagen
✓    leser informasjon fra barnehagen (husk Mykid)
✓    gir beskjed til en ansatt dersom andre enn foreldrene skal hente barnet
✓    overholder avtalt oppholdstid
✓    leser og tar barnehagens vedtekter til etterretning
✓    gir tilbakemelding på hvordan barnehagetilbudet oppleves
✓    snakker godt om barnehagen utad, og tar evt kritikk med den det gjelder
✓    samarbeider for barnets beste

 

Forbedring av tilbudet i Eidskog Naturbarnehage:
Dersom du mener at barnehagen ikke er slik den er beskrevet ovenfor, vil vi gjerne høre fra deg.
Ta kontakt med styrer eller styreleder så vil vi:
➢    sjekke egne rutiner
➢    vurdere behovet for å korrigere praksis
➢    gi deg tilbakemelding

 

Eidskog Naturbarnehage SA
Helgesjøvegen 8
2233  VESTMARKA
Tlf.: 917 79 010
styrer@eidskognaturbarnehage.no

Sted, dato og underskrift foreldre/foresatte

styrer