Det er stadig vekk en rekke ting vi trenger og ønsker å kjøpe inn. Det være seg inventar, leker eller lavvo. Derfor er vi glade for alle som vil støtte oss.

Støtteandeler

Du kan støtte oss ved å kjøpe en eller flere støtteandeler a kr. 1000. Da blir du medeier i barnehagen og får årsrapport og mulighet til å stemme og påvirke driften av barnehagen. Beløpet settes inn på bankkonto 1822 51 48631 og merkes: Andel <navn>.

Gaver

Du kan også støtte oss ved å gi gaver av valgfritt beløp. De settes også inn på konto 1822 51 48631 og merkes: Gave fra <navn>.

For både støtteandeler og gaver er det fint om du også sender oss en melding om støtteandelen/gaven via skjemaet på «kontakt oss»-siden.