Hvorfor bør du søke barnet ditt til Eidskog naturbarnehage?

Vi ønsker å motivere barna til å være aktive. Å være aktiv skaper gode vaner og god helse. Vi ønsker å lære barna å være glade i å være ute og bruke naturen. Vi ser for oss en barnehage tuftet på husmannspedagogikk med omsorgsfulle og motiverte ansatte som gjør at hver dag i barnehagen er noe å glede seg til. Om dette er  verdier du føler er riktig for barnet ditt, så er Eidskog Naturbarnehage et godt valg for deg.

Eidskog Naturbarnehage er åpen for alle i hele Eidskog. Vi er fleksible for foreldre som jobber turnus når det gjelder hvilke dager man ønsker å ha barn i barnehagen.

Barnehagen har vedtektsfestet at alt overskudd skal bli stående i bedriften til det beste for barna. Det tas ikke ut noe utbytte. Det betyr at vi har muligheter til å skape den beste barnehagen, med trygge og gode voksne som gir en morsom og lærerik start for barna.

Er barna alltid ute, også de minste?

Nei, det at vi er en naturbarnehage betyr ikke at vi til en hver tid er ute. Det betyr at vi har naturen som læringsarena og utgangspunkt for de viktigste aktivitetene, og at vi er mye ute og bruker naturen rundt oss. De aller minste er mer inne enn de største, det er naturlig og riktig. Vi har gode lokaler som er tilpasset vår filosofi om at barna skal få være med å gjøre hverdagslige oppgaver, og bruk av montessorimateriell foregår hovedsaklig innendørs.

Hva er barnehagens åpningstider

Barnehagen er åpen fra 06.45 til 17.15 på hverdager.

Samarbeider barnehagen med andre?

Vi samarbeider nært med Eidskog Montessoriskole. Det er viktig å ha et helhetlig pedagogisk tilbud for å få en fin overgang fra barnehage til skole.
Vi har også et samarbeide med Skotterudløkka barnehage og kommunens barnehager der det er naturlig.

Hva går Montessoripedagogikk ut på?

Montessoripedagogikken bygger på Maria Montessori (1870-1952) sin forskning og filosofi.  Den røde tråden i pedagogikken er det positive menneskesynet, arbeidsmåten og arbeidsmateriellet, den voksnes rolle og helhetssynet på mennesket, barnet og verden. Montessoripedagogikk handler om at barna skal ha mulighet til å tilegne seg de ferdigheter som trengs for å bli et selvstendig menneske, uansett forutsetninger.

Hvem eier og driver barnehagen? Og koster det mer?

Foreldre og andre støttespillere eier og driver barnehagen.
Det koster ikke noe ekstra å ha barn i Eidskog Naturbarnehage. Det er samme prisen for en plass i Eidskog naturbarnehage som de andre barnehagene i Eidskog. Det er ikke noe krav om å kjøpe andeler i barnehagen for å få plass der.

Du finner prisliste i hovedmenyen under Dokumenter.