Se for deg en koselig og intim barnehage nær ei sildrende elv, skog og sjø hvor fuglene kvitrer og ungene har grillhytte på uteområdet, variert lekeområde med store utviklingsmuligheter, kjøkkenhage og hønsehus med høner, hane og kaniner. Det finnes neppe noen bedre måte å lære barnet å verdsette alt levende enn ved å ta vare på dyr. Barna utvikler evnen til å vise ansvar og føle empati for andre enn seg selv. Inne i barnehagen har vi ett fantastisk fint akvarie hvor mange sjødyr lever.

Barna lærer om naturens kretsløp ved å plante grønnsaksfrø, vanner, luker og steller dem, høster dem, tilbereder og til slutt spiser dem. I nærheten har vi blant annet Eidskog Bygdetun, kirken, skolen, mange tursteder i frodige og mystiske skoger med rik flora og mange muligheter. Det er også småbruk med dyr i nærheten som vi besøker.

Vi er ute flere timer hver dag og har flere turdager i uka. Barna har med seg egen sekk hjemmefra med kald eller varm drikke og de får utfolde og undre seg over naturens mysterier sammen med voksne som ser dem. Montessoripedagogikken som ligger i bunnen lærer barna å utvikle selvstendighet ved å bli tatt på alvor, respektert og oppmuntret til å bli trygge på seg selv.

Alle barn sett og hørt. Barna får være med og medvirke sin egen hverdag gjennom tett dialog og gode møter med oss voksne. Som ett verktøy for dette har vi «ukens hjertebarn» hvor hvert barn får være i sentrum og får økt medbestemmelse.

Høsten 2017 startet vi opp forsknings,- og utviklingsprosjektet «Kultur for læring» i regi av Fylkesmannen i Hedmark. Vår barnehage jobber med gjenkjennelse av tall, former og bokstaver. Dette gjør vi med både montessorimateriell, spill, egenprodusert materiell, sang/musikk/regler, gjennom lek og hverdagsaktiviteter.

Eidskog Naturbarnehage har drevet siden oppstart 18. August 2014.

Vi kan tilby:

 • Barnehageplass under makspris (se Barnehagepriser_2022) for barn fra 1-6 år
 • Alle måltider
 • Frukt og grønnsaker
 • Varm mat hver dag
 • Hjemmebakte brød
 • Kun én planleggingsdag i året
 • Åpent fra kl. 06:45-17:15
 • Turnusplasser
 • Personale: Barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Begge kjønn.
 • God voksentetthet
 • Kjøkkenhage
 • Dyr i barnehagen
 • Foreldreeid, reell påvirkningskraft
 • Musikk og friluftsliv er en stor del av hverdagen
 • Turdager
 • Unike turopplevelser som for eksempel jaktturer og fisketurer
 • Flott beliggenhet med mange spennende tursteder i nærområdet
 • Humor, omsorg, læring og faglighet hånd i hånd
 • Egne didaktiske opplegg
 • Svømmeopplæring for førskolebarna
 • Montessoritilnærmet arbeidsmåte og filosofi.

Ta gjerne kontakt på telefon 917 79 010 eller e-post styrer@eidskognaturbarnehage.no.

Se litt av hverdagen vår på facebookgruppa vår!

frokost høns sjørøvertokt fisking turdag

 

Hvem jobber i barnehagen?

Anders Melsom;

Daglig Leder. Anders er utdannet barnehagelærer fra Høgskolen i Innlandet, og har erfaring som pedagogisk leder fra to tidligere barnehager. Han kommer fra Oslo, men har bosatt seg på Skotterud med samboer og tre barn.

 

 

 

Toini Johnsen Møllerbråten;

Pedagogisk leder 100%. Toini er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Oslo, og har mange års erfaring som pedagogisk leder i ulike barnehager. Bosatt på Vestmarka, gift og har to barn.

 

 

 

 

Mia Solvang Bergerseter;

Pedagogisk Leder 100%. Mia er bosatt på Kongsvinger med samboer og et barn, og ansatt fra august 2017. Hun var nyutdannet barnehagelærer sommeren 2016 med fordypning natur og bevegelse. Hun har praksis fra Finnskogen Montessoriskole og Solør Montessoribarnehage.

 

 

 

 

Ole Viggo Møllerbråten;

Barne – og ungdomsarbeider 100%.

Han har over tjue års erfaring fra barnehage, barnevernsinstitusjon, støttekontakt og hjelpeverge. Ole Viggos hovedinteresser er sang & musikk, og hver dag kan du høre hans pianospill fra morgensamlingene våre. Bosatt på Vestmarka, gift og et barn.